Resultaten AXA Bank in België in stijgende lijn dankzij transformatieplan

AXA Bank tekent in België voor 2014 een IFRS nettoresultaat op van 63 miljoen euro tegenover 15 miljoen euro in 2013 [1]. Een stijging die enerzijds te verklaren is door sterke commerciële resultaten en anderzijds door verlaagde kosten. En dit ondanks een toegenomen bankentaks (41 miljoen euro in 2014 tegenover 33 miljoen euro in 2013). Een verlaging van de cost/income ratio met 9% tot 71% en een RoE van 9% tegenover 2,5% vorig jaar tonen dat het transformatieplan van de Bank dat vorig jaar in februari werd gelanceerd, zijn vruchten afwerpt. 

“We hebben er begin 2014 voor gekozen om een bank te zijn die steeds dicht bij haar klanten staat met een eenvoudig en transparant productenaanbod en advies. Dit werpt vandaag zijn eerste vruchten af,” zegt Jef Van In, CEO van AXA Bank Europe. “We willen de cost/income verhouding nog beter, maar we hebben het volste vertrouwen dat met de verdere uitvoering van het transformatieplan, deze doelstelling bereikt zal worden.”

De bank slaagde er in 2014 in om haar zware kostenstructuur te doen dalen, mede dankzij een versneld aantal natuurlijke vertrekken. Maar ook aan de inkomstenzijde konden in 2014 mooie resultaten worden genoteerd, ondermeer dankzij een recordproductie in woonkredieten (3,2 miljard euro tegenover 2,2 in 2013) en een lichte aangroei van de spaardeposito’s (+3,7%), waarvan 479 miljoen euro nieuwe spaartegoeden.

AXA Bank Europe sluit het jaar af met een kapitaalsbasis van 1,07 miljard euro wat resulteert in een CET1 ratio van 16,5% en een CRD ratio van 18,2%. Beide ratio’s liggen boven de door de Europese Centrale Bank (ECB) gevraagde kapitaalvereisten. “We zijn vandaag financieel sterker dan ooit,” aldus nog Jef Van In.

Vandaag kondigt AXA Bank Europe ook de benoeming aan van Céline Dupont als Head of Products & Operations en lid van het directiecomité (onder voorbehoud van goedkeuring door de Belgische Nationale Bank). Sabine De Rycker wordt aangesteld als Chief Commercial Officer (CCO) en neemt de taken over van Stéphane Slits, die verantwoordelijk wordt voor P&C retail en Distributie van AXA Belgium. Jef Van In: “Met het toetreden van Céline Dupont telt het directiecomité voortaan 3 mannen en 3 vrouwen. De vrouwelijke directieleden hebben bovendien stuk voor stuk zware verantwoordelijkheden zoals Risk, Distributie & Marketing en Products & Operations.” [1] IFRS resultaat voor Belgisch grondgebied. AXA Bank Europe noteert een IFRS nettoresultaat van -48 m€, 35 m€ minder dan in 2013. Dit is te verklaren door een uitzonderlijke provisie voor Hongarije van –102 m€ als antwoord op de wetgeving van juli 2014 aangaande de kredietportefeuille

Over AXA Bank

Over AXA Bank Belgium

Zesde Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor woonkredieten, zesde plaats voor sparen. Met zowat 600 kantoren (netwerk van zelfstandige bankagenten) en 850 medewerkers staan we ten dienste van 800.000 klanten in België. De bank leent 19 miljard euro uit aan Belgische gezinnen, zelfstandigen en kleine ondernemingen, voornamelijk door de omzetting van 18 miljard euro Belgische spaargelden. AXA Bank noteert bij Standard&Poors A+/A-1 (stable outlook) en bij Moody's A2 / P-1 (negative outlook). AXA Bank maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bankverzekeraar met 100 miljoen klanten en 160.000 medewerkers actief in 64 landen. Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk, en AXA Bank is in België een sterke financiële speler die eind 2016 tot Bank van het Jaar verkozen is en in 2017 twee Bank Awards won.

Privacy disclaimer.