AXA Bank immobarometer #2

Eigen huis maakt de Belg gelukkig

Ter gelegenheid van Batibouw, maakt AXA Bank de resultaten bekend van een online marktstudie* over de huidige en toekomstige leefsituatie van de Belg. Eigenaars zijn doorgaans een pak gelukkiger (9 op 10) met hun woonsituatie dan huurders (65%). AXA Bank zet in een overzichtelijke infografiek zet 10 opmerkelijke feiten over de Belg en zijn huis op een rij. 

  1. In het onderzoek zegt 6 op 10 van de ondervraagden eigenaar te zijn van een woning. Bij de jongeren is dit slechts 4 op 10. Ook geografisch zijn er significante verschillen. In Brussel zegt slechts 4 op de 10 ondervraagden eigenaar te zijn van een eigen woning
  2. Eigenaars leven doorgaans langer op dezelfde stek.Maar ook sommige huurders lijken opmerkelijk honkvast. 1 op 4 woont langer dan 10 jaar in hetzelfde huurhuis.5% zelfs langer dan 30 jaar. 79% van de huurders heeft het voornemen om binnen de 5 jaar te verhuizen
  3. Vaak huren mensen eerst een huis vooraleer zelf een eigendom aan te kopen. Maar uit het onderzoek blijkt dat 1 op 4 heeft nooit heeft gehuurd (24%). Dit cijfer ligt nog een pak hoger bij de 20-34-jarigen (36%).
  4. Om de aankoop van een huis te financieren, zegt 1 op de 3 respondenten hulp te krijgen van zijn of haar ouders. Bij de groep 20-34 jarigen is dit zelfs meer dan de helft. Vandaag spaart 57% om in de toekomst hun kinderen te helpen.
  5. Van de huiseigenaars zegt bijna 3 op 4 gezinnen een bestaand huis te hebben gekocht tegenover 1 op 4 die er één bouwde. Dit cijfer ligt nog opmerkelijk hoger in Vlaanderen (32% of bijna 1 op 3).
  6. Bijna 1 op 2 heeft renovaties uitgevoerd in de laatste 2 jaren. Bij eigenaars is dat 47% t.o.v. 17% bij mensen die een huis huren. De top-3 van renovaties bestaat net als vorig jaar uit badkamer, keuken en woonkamer.
  7. De woonbonus heeft zijn effect. 1 op 2 houdt rekening met het belastingvoordeel in de beslissing om een woning te kopen. 1 op 2 houdt er ook rekening mee in de prijsonderhandeling van een woning en het bepalen van het te ontlenen bedrag.
  8. De meeste mensen (51%) denken dat de woningprijzen in België hoger liggen dan in de buurlanden. Slechts 17% denkt dat de prijzen effectief lager liggen.
  9. Het bezitten van een woning maakt gelukkiger (88%) dan er één te huren (65%). De voornaamste reden van tevredenheid is dat de woning voldoet aan de vooropgestelde eisen en verwachtingen.
  10. De Bankagent blijft de belangrijkste informatiebron. 67% van de respondenten zegt te rade te gaan bij een bankagent. 16% informeert zich grondig op het Internet, waarvan ook meer van de helft op de website van een bank.

* Online onderzoek uitgevoerd op vraag van AXA Bank door TNS in november 2014 met 997 respondenten.

Over AXA Bank

Over AXA Bank Belgium

Zesde Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor woonkredieten, zesde plaats voor sparen. Met zowat 600 kantoren (netwerk van zelfstandige bankagenten) en 850 medewerkers staan we ten dienste van 800.000 klanten in België. De bank leent 19 miljard euro uit aan Belgische gezinnen, zelfstandigen en kleine ondernemingen, voornamelijk door de omzetting van 18 miljard euro Belgische spaargelden. AXA Bank noteert bij Standard&Poors A+/A-1 (stable outlook) en bij Moody's A2 / P-1 (negative outlook). AXA Bank maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bankverzekeraar met 100 miljoen klanten en 160.000 medewerkers actief in 64 landen. Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk, en AXA Bank is in België een sterke financiële speler die eind 2016 tot Bank van het Jaar verkozen is en in 2017 twee Bank Awards won.

Privacy disclaimer.