AXA Bank immobarometer #2

Eigen huis maakt de Belg gelukkig

Maandag 2 maart 2015 — Ter gelegenheid van Batibouw, maakt AXA Bank de resultaten bekend van een online marktstudie* over de huidige en toekomstige leefsituatie van de Belg. Eigenaars zijn doorgaans een pak gelukkiger (9 op 10) met hun woonsituatie dan huurders (65%). AXA Bank zet in een overzichtelijke infografiek zet 10 opmerkelijke feiten over de Belg en zijn huis op een rij. 

  1. In het onderzoek zegt 6 op 10 van de ondervraagden eigenaar te zijn van een woning. Bij de jongeren is dit slechts 4 op 10. Ook geografisch zijn er significante verschillen. In Brussel zegt slechts 4 op de 10 ondervraagden eigenaar te zijn van een eigen woning
  2. Eigenaars leven doorgaans langer op dezelfde stek.Maar ook sommige huurders lijken opmerkelijk honkvast. 1 op 4 woont langer dan 10 jaar in hetzelfde huurhuis.5% zelfs langer dan 30 jaar. 79% van de huurders heeft het voornemen om binnen de 5 jaar te verhuizen
  3. Vaak huren mensen eerst een huis vooraleer zelf een eigendom aan te kopen. Maar uit het onderzoek blijkt dat 1 op 4 heeft nooit heeft gehuurd (24%). Dit cijfer ligt nog een pak hoger bij de 20-34-jarigen (36%).
  4. Om de aankoop van een huis te financieren, zegt 1 op de 3 respondenten hulp te krijgen van zijn of haar ouders. Bij de groep 20-34 jarigen is dit zelfs meer dan de helft. Vandaag spaart 57% om in de toekomst hun kinderen te helpen.
  5. Van de huiseigenaars zegt bijna 3 op 4 gezinnen een bestaand huis te hebben gekocht tegenover 1 op 4 die er één bouwde. Dit cijfer ligt nog opmerkelijk hoger in Vlaanderen (32% of bijna 1 op 3).
  6. Bijna 1 op 2 heeft renovaties uitgevoerd in de laatste 2 jaren. Bij eigenaars is dat 47% t.o.v. 17% bij mensen die een huis huren. De top-3 van renovaties bestaat net als vorig jaar uit badkamer, keuken en woonkamer.
  7. De woonbonus heeft zijn effect. 1 op 2 houdt rekening met het belastingvoordeel in de beslissing om een woning te kopen. 1 op 2 houdt er ook rekening mee in de prijsonderhandeling van een woning en het bepalen van het te ontlenen bedrag.
  8. De meeste mensen (51%) denken dat de woningprijzen in België hoger liggen dan in de buurlanden. Slechts 17% denkt dat de prijzen effectief lager liggen.
  9. Het bezitten van een woning maakt gelukkiger (88%) dan er één te huren (65%). De voornaamste reden van tevredenheid is dat de woning voldoet aan de vooropgestelde eisen en verwachtingen.
  10. De Bankagent blijft de belangrijkste informatiebron. 67% van de respondenten zegt te rade te gaan bij een bankagent. 16% informeert zich grondig op het Internet, waarvan ook meer van de helft op de website van een bank.

* Online onderzoek uitgevoerd op vraag van AXA Bank door TNS in november 2014 met 997 respondenten.