AXA Belgium bevestigt in 2013 het goede resultaat van vorig jaar; AXA Bank Europe beïnvloed door een ongunstige context.

In lijn met wat AXA Groep voor 2013 laat noteren, slaagt ook AXA Belgium er in om de positieve resultaten van 2012 door te trekken in 2013. De verzekeringsactiviteiten van AXA Belgium noteren een stabiel operationeel resultaat van 222 miljoen euro voor de activiteiten Niet-Leven en van 167 miljoen euro (+12%) voor de activiteiten Leven. AXA Bank Europe laat een nettoresultaat van 15 miljoen euro noteren voor zijn activiteiten op Belgisch grondgebied (tegenover 12 miljoen euro in 2012). Deze resultaten, zowel voor AXA Belgium als voor AXA Bank Europe, worden hieronder meer in detail besproken.

Evolutie van het gedrag van de klant

Het jaar 2013 werd gekenmerkt door de evolutie van het gedrag van de klanten omwille van de economische crisis. AXA Belgium registreerde minder schadegevallen, onder andere door een aandachtiger en voorzichtiger gedrag van de klanten. Ook het spaargedrag van de klanten is in volle verandering. Teneinde hun kapitaal zo goed mogelijk te laten renderen, kiezen klanten er steeds vaker voor om hun spaargeld te diversifiëren, zowel in bank- als in verzekeringsproducten. Ook in 2014 blijft AXA aan zijn klanten een ruime keuze aan spaar- en beleggingsproducten aanbieden die aangepast zijn aan hun vermogen, de gewenste beleggingstermijn en hun risicoprofiel.

Resultaten van AXA België

Niet-Leven

In vergelijking met de goede resultaten van het voorgaande jaar, blijven de resultaten in 2013 stabiel. Hoewel het incasso licht daalt (-2%) tot 2.025 miljoen euro voor zowel de particulieren als de bedrijven, blijft het operationeel resultaat Niet-Leven stabiel op 222 miljoen euro (221 miljoen euro in 2012). 

Dit resultaat is ondermeer te danken aan het feit dat in 2013 een eerder “mild” klimaat heerste met relatief weinig natuurrampen en een vermindering van het aantal schadegevallen (we noteren een daling van de frequentie van de schadegevallen ten gevolge van een meer gesegmenteerde onderschrijvingspolitiek en een evolutie in het gedrag van de klant). Hierdoor laat AXA Belgium een sterke combined ratio (lopend jaar) van 97,2% noteren, waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Leven en Sparen

In een sterk dalende markt blijft AXA Belgium overeind en wint het aan marktaandeel, met slechts een daling van 4% van zijn volumes met 2.012 miljoen euro in 2013 tegenover 2.088 miljoen euro in 2012. De daling in tak 21 producten (crest en oxylife secure), die verklaard wordt door de aanhoudende lage rentevoet, wordt in grote mate gecompenseerd door een verhoging in de tak 23 producten (oxylife invest en oxylife opportunity), hetgeen AXA in staat stelt om één van de belangrijkste spelers op de markt van tak 23 producten te worden. Het totale operationele resultaat van levensverzekeringen bedraagt 167 miljoen euro (tegenover 150 miljoen euro in 2012).

AXA Belgium vervolledigde zijn gamma voorzorgsproducten met meer dan 15.000 nieuwe contracten. In 2014 gaat AXA verder deze weg op met de lancering, tegen het einde van het jaar, van andere voorzorgsproducten die steeds nauw aansluiten bij de behoeften van de klanten.

Resultaten AXA Bank Europe

AXA Bank Europe realiseert voor haar activiteiten op Belgisch grondgebied een netto IFRS resultaat van 15 miljoen euro, een stijging van 3 miljoen euro tegenover 2012.1

Het jaar 2013 werd gekenmerkt door een lagere netto instroom van stortingen en spaarinlagen in België (861 miljoen euro) in vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2012 (netto instroom van 1373 miljoen euro). De productie van kredieten werd gekenmerkt door aanhoudende hoge marges, maar eveneens door een daling van de netto productie (omwille van een grotere selectiviteit in een krimpende markt) die van 2.510 miljoen euro in 2012 naar 2.055 miljoen euro gaat in 2013.

Ondanks het feit dat de bank een belangrijke meerwaarde realiseerde op zijn portefeuille van staatsobligaties, blijft de winstgevendheid en het rendement op eigen vermogen van de bank in België laag: het niveau van de tarieven heeft een negatieve impact op de marges die gerealiseerd worden op het spaargeld, een ongunstige kostenstructuur (met inbegrip van de bankentaks) en een negatieve impact van de waardeschommelingen op de EMTN uitgegeven door de bank.

De directie van AXA Bank Europe heeft een bijzondere ondernemingsraad bijeengeroepen op 21
februari om 11u00.

1 Rekening houdend met de activiteiten die in 2013 in Tsjechië en Slowakije gesloten werden, en de activiteiten die in 2012 in Hongarije in run-off gezet werden, netto IFRS resultaat 
   van -12 miljoen euro en operationeel IFRS resultaat van 74 miljoen euro; met inbegrip van de uitzonderlijke meerwaarden gerealiseerd op de portefeuille staatsobligaties.

 

Over AXA Bank

Over AXA Bank Belgium

Zesde Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor woonkredieten, zesde plaats voor sparen. Met zowat 600 kantoren (netwerk van zelfstandige bankagenten) en 850 medewerkers staan we ten dienste van 800.000 klanten in België. De bank leent 19 miljard euro uit aan Belgische gezinnen, zelfstandigen en kleine ondernemingen, voornamelijk door de omzetting van 18 miljard euro Belgische spaargelden. AXA Bank noteert bij Standard&Poors A+/A-1 (stable outlook) en bij Moody's A2 / P-1 (negative outlook). AXA Bank maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bankverzekeraar met 100 miljoen klanten en 160.000 medewerkers actief in 64 landen. Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk, en AXA Bank is in België een sterke financiële speler die eind 2016 tot Bank van het Jaar verkozen is en in 2017 twee Bank Awards won.

Privacy disclaimer.