AXA Bank lanceert nieuwe tool voor begeleiding vermogensopbouw

Maandag 11 december 2017

  • AXA Bank heeft sterke groeiambities op het vlak van beleggingen. Om die groei te ondersteunen heeft de bank samen met fintech speler Gambit een nieuwe tool ontwikkeld.
  • De ‘GPS tool’ focust op het begeleiden van klanten bij de opbouw en het beheer van hun vermogen in de aanloop naar het pensioen. De AXA bankagent kan dankzij de tool het adviesgesprek met de klant optimaliseren.
  • Dit sluit naadloos aan bij de nieuwe klantenbenadering van AXA Bank waarin persoonlijke adviesverlening, ondersteund door digitale tools, centraal staat.
  • De GPS tool digitaliseert eensklaps drie processen: de berekening van de pensioenkloof van de klant, de bepaling van het risicoprofiel van de klant (MiFID vragenlijst) en het voorstel tot vermogensallocatie o.b.v. dat profiel.
     

“Uit onderzoek blijkt dat de Belg zich zorgen maakt over zijn pensioen, maar tegelijkertijd niet voldoende weet hoe hij zich op zijn pensioen kan voorbereiden. Als bankier hebben we een belangrijke rol te spelen in de begeleiding van onze klanten bij de voorbereiding op zijn pensioen en op de opbouw en het beheer van hun vermogen. Daarom hebben we deze tool – niet toevallig met de naam ‘GPS’ – ontwikkeld.” [Peter Devlies, CEO AXA Bank]

De pensioenproblematiek is en blijft een hot topic voor velen. Toch is de kennis van de meeste Belgen over hun pensioen eerder beperkt. Recent onderzoek van Ipsos(1) toont aan dat ongeveer 7 Belgen op 10 geen idee hebben hoeveel hun pensioen zal bedragen. Ook heeft bijna de helft van de ondervraagde Belgen er nog niet aan gedacht om zijn pensioen te plannen. Zorgwekkende resultaten als je weet dat het gemiddeld maandelijks pensioen in België (1065 EUR) lager ligt dan het inkomen dat een gepensioneerde nodig heeft om dezelfde levenstandaard te behouden (gemiddeld 2160 EUR). Dit verschil heet de pensioenkloof of ‘pension gap’.

Bovendien wordt het bedrag dat iemand nodig heeft tijdens zijn pensioen vaak onderschat, omdat er wordt gedacht dat een gepensioneerde minder zou uitgeven dan vóór zijn pensioen. Vlak nadat iemand op pensioen gaat, dalen zijn uitgaven inderdaad met 16%. Dit is echt maar van korte duur: nadien stijgen de uitgaven van een gepensioneerde gemiddeld met 28%, bijvoorbeeld door verhoogde kosten aan gezondheidszorg of door extra uitgaven aan vrijetijdsbesteding.  Daarnaast onderschatten mensen ook de impact van de stijgende levensverwachting: de periode die een gepensioneerde moet overbruggen, wordt steeds langer.

Om haar klanten bewuster te maken van de problematiek van de pensioenkloof, kiest AXA Bank resoluut voor een proactieve klantenbenadering. De komende maanden zullen heel wat klanten uitgenodigd worden voor een gesprek op kantoor, waarin de bankagent met behulp van de nieuwe GPS tool het gesprek over pensioen zal aangaan met de klant en samen met de klant een financieel parcours zal opstellen.

De GPS tool digitaliseert drie processen. Eerst wordt aan de hand van verschillende parameters berekend hoeveel de pensioenkloof – het verschil tussen je inkomen en uitgaven eens je stopt met werken – van de klant kan bedragen. Daarna wordt het risicoprofiel van de klant bepaald aan de hand van een gedigitaliseerde MiFID vragenlijst. Ten slotte doet de tool een voorstel voor de best mogelijke allocatie van de beleggingsportefeuille, die de klant in staat kan stellen zijn pensioenkloof te doen krimpen.

AXA Bank werkte samen met fintech speler Gambit voor de ontwikkeling van de nieuwe tool. Gambit Financial Solutions kwam in 2016 als winnaar uit een wedstrijd van BNP Paribas voor financiële starters.

“Gambit is al jaren specialist in het implementeren van digitale oplossingen voor beleggingsadvies. De ambitie van AXA Bank om de klant beter te begeleiden door middel van digitale innovatie en een unieke klantenervaring, sloot volledig aan bij ons profiel. Dankzij de uitstekende samenwerking binnen het projectteam, is de “GPS tool” in een recordtempo met succes ontwikkeld.” [Ken Van Eesbeek, Gambit Financial Solutions]

 

De nieuwe klantenbenadering en de GPS-tool ondersteunen de ambitie van AXA Bank om sterk te groeien in beleggingen. “Door de aanhoudende lagerente-omgeving brengt sparen niets op. Ervoor kiezen om – afhankelijk van je risicoprofiel – een deel van je vermogen gespreid in tijd en doel te beleggen, kan een alternatief bieden om meer rendement te halen. Het is daarnaast ook voor de bank zelf gezond om meer buitenbalansinkomsten te verwerven en niet enkel afhankelijk te zijn van rentegerelateerde inkomsten,” zegt Peter Devlies.

 

 

Over het beleggingsaanbod van AXA Bank

AXA Bank opteert voor een beperkt maar gevarieerd beleggingsaanbod. Het adviesgamma bestaat uit 22 huisfondsen uit het aanbod van vermogensbeheerders AXA Investment Managers en Architas (voorheen AXA Private Management).  AXA Groep is de 10e grootste vermogensbeheerder ter wereld.

 

(1) Onderzoek van Ipsos in opdracht van CBC, november 2017

Pension gap
Grafiek 1 - kosten na pensioen als % van kosten voor pensioen
Grafiek 2 - levensverwachting
Ter illustratie: één van de schermen van de GPS tool
Peter Devlies, CEO AXA Bank België