AXA Bank Europe kondigt kapitaalversterking aan en voldoet aan de vereisten van de Europese Centrale Bank (ECB)

Kernboodschappen:

  • AXA Groep heeft op de uitkomst van het strengste macro-scenario van de ECB stresstest geanticipeerd door het nodige kapitaal te voorzien zodat AXA Bank Europe voldoet aan de vereisten van de ECB Comprehensive Assessment. Dit bevestigt AXA Bank Europe als betrouwbare partner en financieel gezonde bank voor haar 800.000 Belgische klanten. Dankzij een Tier 1 kapitaalsverhoging ten belope van EUR 225 miljoen in september 2014, voldoet AXA Bank Europe aan de kapitaalsvereisten van de Comprehensive assessment van de ECB.
  • “AXA Bank Europe is vandaag sterker dan ooit. Het maakt deel uit van een sterke en solide AXA Groep, die haar vertrouwen in de strategie en de toekomst van de bank bevestigt,” zegt Jacques de Vaucleroy, CEO voor de NORCEE regio en wereldwijd verantwoordelijk voor de AXA Groep Life & Savings and Health businesses.
  • Twee activiteiten uit het verleden hebben een significante impact gehad op het resultaat: een gestructureerde kredietportefeuille die sinds 2008 in run-off is en volledig werd verkocht in september 2014 en een hypothecaire kredietportefeuille in Hongarije die sinds 2011 in run-off is. 

AXA Bank Europe is financieel gezond

In september 2014 heeft AXA Groep, de aandeelhouder van AXA Bank Europe, het kapitaal van de bank versterkt met een injectie van EUR 135 miljoen CET1 kapitaal en een intra-groep Contingent Convertible van EUR 90 miljoen. Dit laat AXA Bank Europe toe om te voldoen aan de vereisten van de Comprehensive Assessment oefening van de ECB. Zoals aangegeven door de ECB en de NBB, worden er geen bijkomende kapitaalsvereisten gesteld.

Met een totaalkapitaal ten belope van EUR 992 miljoen Tier 1 kapitaal en een voorziene Tier 1 ratio van 20,8% eind september, wordt de Tier 1 ratio 5% sterker van 15,2% begin 2014 tot 20,8% eind september.

“AXA Bank Europe is vandaag sterker dan ooit. Het maakt deel uit van een sterke en solide AXA Groep, dat haar vertrouwen in de strategie en de toekomst van de bank bevestigt,” zegt Jacques de Vaucleroy, CEO voor de NORCEE regio en wereldwijd verantwoordelijk voor de AXA Groep Life & Savings and Health businesses. AXA Groep is een wereldwijde leider op vlak van verzekeringen en vermogensbeheer, met 157.000 medewerkers ten dienste van 102 miljoen klanten in 56 landen. In 2013 stegen de IFRS inkomsten tot EUR 91,2 miljard en de operationele resultaten IFRS tot EUR 4,7 miljard.

AXA Bank Europe heeft een voorgeschiedenis van sterke ratings en laat vandaag een Standard & Poor’s rating van A (positieve outlook) / A-1 en een Moody’s rating van A2 / P-1 met stabiele outlook noteren.

… en kan bouwen op een solide strategie

Jef Van In, CEO van AXA Bank Europe: “Onze gestructureerde kredietportefeuille is in run-off sinds 2008 en onze Hongaarse hypothecaire kredietportefeuille is in run-off sinds 2011. In 2013 sloten we de Oost-Europese succursalen in Tsjechië en Slovakije. De transformatie van onze bank zette zich voort met de lancering van de herpositionering van de Belgische retailactiviteiten in februari 2014. Dit transformatieplan plaatst de focus van AXA Bank Europe resoluut op haar Belgische activiteiten. Al deze stappen maken deel uit van een solide strategie waarvoor we op de steun kunnen rekenen van onze aandeelhouder, onze medewerkers en bankagenten.”

Jef Van In: “Met 16 miljard euro deposito’s op AXA Bank spaarrekeningen waarmee 16 miljard euro retailkredieten voor Belgische gezinnen, zelfstandigen en micro-ondernemingen worden gefinancierd, zijn we volledig zelfredzaam en geven we blijk van een solide en betrouwbare strategie, met eerlijkheid, eenvoud en transparantie als kernwaarden voor onze klanten.”

Significante impact in stresstest van 2 activiteiten uit het verleden

Jef Van In: “De regels van de ECB Comprehensive Assessment hebben AXA Bank Europe verplicht om te simuleren dat er een continue activiteit van nieuwe woonkredieten in Hongarije zou zijn tot 2016 – ook al zijn sinds 2011 geen nieuwe kredieten meer geproduceerd – en de gestructureerde kredietportefeuille zou worden behouden – ook al werd deze volledig verkocht in september 2014. Deze twee statische balans assumpties alleen al vragen een bijkomend geschat kapitaal ten belope van EUR 224 miljoen.”

Bekijk ook de ingesloten infografiek:

  • AXA Bank Europe voldoet aan de ECB Comprehensive Assessment vereisten • De Tier 1 kapitaalinjectie van EUR 225 miljoen in september 2014 brengt het totaal kapitaalbedrag voor AXA Bank Europe tot EUR 992 miljoen en een vooropgestelde Tier 1 ratio van 20,8% op eind september 2014
  • Met 16 miljard euro spaardeposito’s waarmee 16 miljard euro retailkredieten worden gefinancierd, is AXA Bank Europe volledig zelfredzaam en geeft blijk van een solide en betrouwbare strategie
  • Volgend op een coherente strategie sinds 2008, focust AXA Bank Europe nu volledig op haar retailactiviteiten op de Belgische markt  AXA Bank Europe heeft haar gestructureerde kredietportefeuille in run-off sinds 2008 en uiteindelijk volledig verkocht in september 2014  AXA Bank Europe heeft haar woonkredietactiviteiten in Hongarije stopgezet sinds 2011 met een voortdurend dalende risicoblootstelling tot gevolg
Over AXA Bank

Over AXA Bank Belgium

Zesde Belgische bank naar balanstotaal. Vijfde plaats voor woonkredieten, zesde plaats voor sparen. Met zowat 600 kantoren (netwerk van zelfstandige bankagenten) en 850 medewerkers staan we ten dienste van 800.000 klanten in België. De bank leent 19 miljard euro uit aan Belgische gezinnen, zelfstandigen en kleine ondernemingen, voornamelijk door de omzetting van 18 miljard euro Belgische spaargelden. AXA Bank noteert bij Standard&Poors A+/A-1 (stable outlook) en bij Moody's A2 / P-1 (negative outlook). AXA Bank maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bankverzekeraar met 100 miljoen klanten en 160.000 medewerkers actief in 64 landen. Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk, en AXA Bank is in België een sterke financiële speler die eind 2016 tot Bank van het Jaar verkozen is en in 2017 twee Bank Awards won.

Privacy disclaimer.